Disclaimer

Op het gebruik van deze website (studio89.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website gaan wij er vanuit dat je deze voorwaarden kent en deze hebt geaccepteerd.

Gebruik van informatie

Wij, Studio 89, streven ernaar altijd actuele informatie aan te bieden. We hebben deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen we niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is algemene informatie en kan niet worden gezien als een vervanging voor juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Studio 89 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie of de website, ook niet voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of e-mail kan er niet worden uitgegaan dat er een relatie tussen Studio 89 en de gebruiker van de website ontstaat.

E-mail

We kunnen niet garanderen dat de door ons gestuurde e-mailberichten (op tijd) worden ontvangen of verwerkt, omdat het op tijd ontvangen van e-mailberichten niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd omdat hier veiligheidsrisico’s aan verbonden zijn. Door Studio 90 een e-mailbericht te sturen zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging, accepteer je daarmee deze risico’s.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Studio 89 heeft geen invloed op websites van anderen en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat uit het gebruik van websites van anderen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Studio 89 zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit de publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Studio 89 daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Nog vragen?

We leggen je graag onze disclaimer uit

CTA Home page New